8 Sản phẩm phù hợp
Sắp xếp theo
Thứ tự

Project #1

• Phát triển các ứng dụng thành phần
• Bảo trì và nâng cấp các ứng dụng
• Phần mềm ứng dụng trực tuyến
• Kiểm tra và bảo đảm chất lượng các ứng dụng
• Quản lí dự án và các dịch vụ R & D

Scope
50 persion
Ram
3gb

Project #3

• Quỹ nguồn công nghệ thông tin phong phú có sinh lời
• Hợp nhất giữa nội bộ và các đối tác kinh doanh ở nước ngòai
• Dịch vụ chất lượng cao với giá cả rất cạnh tranh
• Nổ lực phát triển và quản lý chất lượng tập trung
• Thành thạo các công nghệ và có các kỹ năng kỹ thuật chuyên môn

Project #4

Dự án #4

Project #2

Một số cách linh hoạt mà chúng tôi làm việc với các đối tác kinh doanh nước ngoài đối với dịch vụ gia công phần mềm như: dịch vụ gia công từng thành phần của sản phẩm (gia công một phần trong toàn bộ hệ thống) hoặc dịch vụ gia công từng thành phần trong qui trình (gia công một phần chức năng của một / nhiều qui trình hay các bộ phận) hoặc các kiểu dịch vụ gia công phần mềm khác.