Về chúng tôi

Tải ứng dụng miễn phí

Chúng tôi thường xuyên tải các ứng dụng miễn phí mới lên trang web của mình, có thể truy cập đầy đủ cho khách hàng và người đăng ký của chúng tôi. Bạn cũng có thể tìm hiểu về các ứng dụng miễn phí trong blog của chúng tôi.

Mạng xã hội

Mỗi ứng dụng chúng tôi phát triển đều có hỗ trợ xã hội tích hợp cho phép bạn duy trì kết nối với tài khoản của mình trên Facebook, Instagram, Twitter và các mạng khác.

Dịch vụ khách hàng

Mọi khách hàng của CaFe BISD đều có thể truy cập vào hỗ trợ 24/7 thân thiện và đủ điều kiện của chúng tôi thông qua trò chuyện hoặc điện thoại. Miễn phí hỏi chúng tôi bất kỳ câu hỏi!

Great usability

Tất cả các ứng dụng của chúng tôi được thiết kế để có khả năng sử dụng tuyệt vời để dễ dàng vận hành các ứng dụng của chúng tôi. Đó là lý do tại sao phần mềm của chúng tôi có xếp hạng cao và rất nhiều giải thưởng.