Địa chỉ Google

Samsung Galaxy S9 Plus
Mua ngay

Thông tin chung:

Version :
Gold
Color :
Gold
Ram :
16 Gb
Mua Ngay

Mô tả:


341 Lê Hồng Phong, Phú Hoá, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Giờ làm việc

Chủ nhật09:00 - 16:30
Thứ hai08:00 - 17:00
Thứ ba08:00 - 17:00
Thứ tư08:00 - 17:00
Thứ năm08:00 - 17:00
Thứ sáu08:00 - 17:00
Thứ bảy08:00 - 16:30